Switch to English

Dreptul la petiționare și liberul acces la informațiile de interes public

Dreptul la petiționare este garantat de Constituția României.

Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată prin O.G. nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

Dreptul de petiționare față de Agenția Națională pentru Locuințe poate fi exercitat de către:

  • cetățeni
  • organizațiile legal constituite.

Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:

  • datele de identificare ale petiționarului (nume, prenume, adresa, un număr de telefon la care petiționarul poate fi contactat);
  • semnătura

În cazul unei petiții colective, aceasta trebuie să cuprindă datele menționate mai sus pentru cel puțin unul dintre petiționarii membri ai grupului.

  • aspecte relevante referitoare la subiectul petiției, evitându-se, pe cât posibil, detaliile inutile;
  • copii ale unor documente justificative (dacă este cazul).

Rugăm ca petițiile să fie redactate cât mai clar și lizibil, pentru a se evita clasarea lor din cauza imposibilității descifrării datelor de identificare sau a obiectului petiției.

Petițiile astfel redactate vor fi înaintate la sediul central al Agenției Naționale pentru Locuințe, prin:

  • poșta: Bd.Unirii nr.61, Bl.F3, sector 3, cod 030828, București;
  • fax: 021 320.61.10;
  • e-mail: relpub@anl.ro;
  • depunere directă la adresa menționata mai sus.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se claseaza (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor). De asemenea, petițiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum și cele care conțin injurii și expresii denigratoare la adresa instituției sau a funcționarilor acesteia, se clasează.

Dreptul la liberul acces la informațiile de interes public

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritătile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Conform art. 6 din Legea nr. 544/2001:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile acestei legi, informațiile de interes public.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publica la care se adreseaza cererea;

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Reprezentanţii instituţiilor de presă pot transmite solicitări scrise, formulate în baza Legii 544/2001 la adresa de email presa@anl.ro.

Modelele de cerere și reclamație administrativă prevăzute în Legea nr. 544/2001 sunt prezentate mai jos.

Dreptul la petiționare și liberul acces la informațiile de interes public

CERERE TIP CONFORM LEGII NR. 544/2001 - MODEL Descarca
RECLAMATIE ADMINISTRATIVA - MODEL 1 Descarca
RECLAMATIE ADMINISTRATIVA - MODEL 2 Descarca
Listă cuprinzând documentele de interes public Descarca
Listă cuprinzând categoriile de documente produse/gestionate potrivit legii Descarca